2015.gada 10.martā, Rīgā Ministru kabinets apstiprinājis noteikumus Nr.125 (prot. Nr.14 10.§)

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai,

kas izdoti  saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.pantaceturto un septīto daļu.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

 


Līdzīgie raksti